Behandlingar


Kraniosakralterapi/KST


När du bokar tid berätta gärna vad du önskar hjälp med.
Det kan du göra i rutan för Anteckningar eller om du hellre föredrar, så kan du skicka ett mail eller sms.


Första gången är det bra om du bokar en 60 min (NY KUND kraniosakralterapi KST) eftersom vi kommer börja med att gå igenom en Hälsodeklaration, dvs ett antal frågor om vad du söker för, andra ev besvär, om du tar några mediciner etc.


Vi inleder alltid behandlingen med ett samtal för att klargöra vad som är viktigast för dig just nu och hur det har känts sen förra gången (om du har fått behandling vid något tidigare tillfälle) och självklart om det är något du undrar över.


Under behandlingen ligger du oftast på en behandlingsbänk, på rygg, fullt påklädd, kanske med en kudde under huvudet och en under knäna, en filt över dig om du önskar, gärna blundande. Händer och fingrar är de redskap jag som terapeut använder för att hjälpa din kropp att hitta tillbaka till den s k originalrörelsen och därmed även till hälsa.


Med hjälp av den information du ger och den information din kropp ger så bedömer jag vad du bäst behöver. Olika handpositioner kan ta olika lång tid vid olika tillfällen och för olika individer. Som terapeut inväntar jag en slags confirmation eller bekräftelse på att det är klart innan jag byter handposition.


Oftast innebär handpositionerna en väldigt lätt rörelse, utan manipulation, men du kan uppleva något av följande:


 • som att det drar eller trycker
 • värme eller kyla
 • att det bubblar
 • att magen låter
 • att det rycker någonstans, t o m någon annanstans
 • etc

Det är också vanligt att du känner dig så avslappnad att du somnar eller att det känns som att du är mittemellan sömn och vakenhet, något många tycker är väldigt behagligt. Det ska tilläggas att inte alla upplever något under själva behandlingen.


Du får jättegärna berätta vad du upplever allt eftersom behandlingen fortgår. Jag i min tur berättar gärna antingen under eller efter behandlingen vad jag kände eller vad jag gjorde och varför. Mestadels sker en kraniosakral behandling dock under tystnad.


Observera att det inte är helt ovanligt att t ex en smärta efter behandlingen kan upplevas som värre för att sen bli bättre
än innan behandlingen och i vissa fall t o m försvinna helt. Hur lång tid det tar innan man blir bättre eller helt bra är omöjligt att säga, men man brukar få räkna med att gå åtminstone 3-5 ggr.


För en del tar det ofta 3 ggr innan de märker resultat. Ju mer komplexa besvär man har, ju längre tid man har haft dem, desto fler gånger får man räkna med. Allt beror självklart också på vad man behöver hjälp med och hur lyhörd ens kropp är för behandlingen. En del känner minsta lilla förbättring och för andra krävs en signifikant förbättring innan man upplever att det har blivit bättre.


Dessutom är det ganska vanligt att man märker när man blir sämre, men inte alltid märker när man blir bättre. Det är mänskligt. När man inte längre har besvär tänker man heller inte på det.


Efter behandlingen stämmer vi av hur behandlingen har varit och du blir erbjuden vatten att dricka och rekommenderas också att dricka mer vätska under resten av dagen. Du rekommenderas också att ta det lite lugnt resten av dagen. Efteråt kan du också känna dig trött eller full av energi, känna dig längre eller rakare, sova bättre eller andas djupare.

Kraniosakralterapi i korthet

Namnet kraniosakralterapi kommer från kraniet (skallen) och sacrum (korsryggen) eftersom det var det området man arbetade med när metoden utvecklades.
I det området finns vårt nervsystem.
Idag kan alla delar av kroppen behandlas med denna metod.

KST är såväl förebyggande som behandlande och rehabiliterande.

Hur ofta och för vem?

Det beror på vad man söker för och hur känslig man är.
T ex kan det för någon vara bra om man till en början kan gå 1 gång/vecka eller åtminstone var 14e dag, emedan det för någon annan kan räcka att komma en gång i månaden eller att underhålla genom att gå t ex en gång i halvåret.

Alla åldrar, dock lägst från 8 år pga lagstiftningen i Sverige.

Vanliga besvär:


Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke:


 • mag-/tarmbesvär
 • axel-, nack- och ryggbesvär
 • ledbesvär
 • whiplashskador
 • kronisk smärta
 • fibromyalgi
 • koncentrationssvårigheter
 • utmattningssymtom
 • tinnitus
 • huvudvärk
 • nedstämdhet
 • sömnstörningar
 • stressrelaterade problem
 • mm

VAGUSNERVEN (kranialnerv X)

Förutom kontakt med olika organ spelar vagusnerven en viktig roll när det kommer till det parasympatiska nervsystemet som bland annat styr vila och matsmältning och kan ha stort inflytande på vår mentala hälsa. Därför är det bra att se till att ha en bra s k tonus på vagusnerven. Att på olika sätt stimulera vagusnerven har en positiv inverkan på både kropp och psyke och kan till exempel hjälpa oss att slappna av och komma ner i varv snabbare om vi varit stressade.


Under en kraniosakral behandling kan du bl a få hjälp med din vagusnerv så att du får bättre balans i kroppen.

KRANIALNERV X

En av tolv s k kranialnerver (finns I-XII), dvs de utgår från kraniet. Den är kroppens längsta nerv. 


LATIN

Nerven har fått sitt namn efter det latinska ordet vagus som betyder vandrare eftersom nerven "vandrar" genom stora delar av kroppen. Siffran kommer också från latinet, X står för 10.


SAMMANBINDER

Vagusnerven binder samman bl a hjärta, lungor, mage och tarmar med hjärnan.


PSYKISK HÄLSA

Aktiviteten hos vagusnerven är starkt förknippad med vår psykiska hälsa. Ju bättre s k tonus på vagusnerven, desto bättre för din psykiska hälsa.